Túi các loại

thông tin liên hệ
Ms Quang ( English)
- 0969133627

Ms. Hồng
Hotline - 0919 510 637

Ms Niên
TP.KD - 038 656 7115

Túi may mặc, thời trang, siêu thị

Túi may mặc
Túi may mặc
Túi may mặc
Túi may mặc
Túi T-shirt 1 màu
Túi T-shirt 1 màu
Túi T-shirt không in
Túi T-shirt không in

Túi PP

Túi PP
Túi PP
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in

Túi OPP

Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in
Túi OPP in

Túi rác

Túi rác màu
Túi rác màu
Túi rác màu
Túi rác màu
Túi rác màu
Túi rác màu
Túi rác màu
Túi rác màu

Túi thực phẩm

Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm
Túi đựng thực phẩm