Túi các loại

thông tin liên hệ
Ms. Hồng
Hotline - 0919 510 637

Ms Niên
TP.KD - 038 656 7115

Màng quấn

Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE