Túi các loại

thông tin liên hệ
Ms. Hồng
Hotline - 0919 510 637

Ms Niên
TP.KD - 038 656 7115

Túi cuộn LDPE

Cuộn LDPE
Cuộn LDPE
Cuộn LDPE
Cuộn LDPE
Túi LDPE
Túi LDPE
Túi PE màu quai hạt xoài
Túi PE màu quai hạt xoài
Túi PE màu quai hạt xoài
Túi PE màu quai hạt xoài
Túi PE sữa in ống đồng
Túi PE sữa in ống đồng